หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . . . เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๖ น.ท.อนุสรณ์ คุณกระมุท รน. รอง หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. และคณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หอประชุม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นาย สอาด สิงห์งาม นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธี ฯ ซึ่งมีตัวแทนจากส่วนราชการรวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
   
. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ
. .. เมื่อ ๑๔ พ.ย.๕๖ น.ท.อนุสรณ์ คุณกระมุท รน. รอง หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. และ เจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลับ เพชรบูรณ์ ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมี ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
   
. . . เมื่อ ๗ พ.ย.๕๖ น.ท.อนุสรณ์ คุณกระมุท รน. รอง หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. และ เจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีตั้งศาลพระเจตคุปต์ ณ บริเวณหน้าเรือนจำอำเภอหล่มสัก โดยมี นาย ธงชัย ทับทิมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก เป็นประธานในพิธี ...
. . . เมื่อ ๑๔ พ.ย.๕๖ น.ท.อนุสรณ์ คุณกระมุท รน. รอง หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. และ เจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ซึ่งศูนย์การเรียนสหศึกษาวิทยา เรือนจำอำเภอหล่มสัก ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ณ เรือนจำอำเภอหล่มสัก มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย สายอาชีพระดับ ปวช.ปวส. และอุดมศึกษา(มสธ.) จำนวน ๒๕๐ คน โดยมี นาย ธงชัย ทับทิมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ..
. . . . เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๖ คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ นำโดย น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข ร่วมพิธีบวงสรวงและเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราด เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมทั้งสนันสนุนการถ่ายทอดเสียงในพิธีดังกล่าว ณ อนุสรณ์เมืองราด บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี
   
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 17 พ.ย.2556- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8