หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

18 ก.ย.57 เจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ฯร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ
. . . เมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๗ คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ นำโดย ร.อ.หญิง อิสรยา กรุดมินบุรี รรก.นายทหารจัดรายการ วส.๙๒๑ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติภายใต้ "วัฒนธรรม สุนทรีย์ คีตศิลป์" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตำบลหล่มเก่า จัดขึ้นบริเวณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โดยมี นาย สอาด สิงห์งาม นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นาง วาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ฯ มีทั้งการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพลงปลุกใจรักชาติ รักแผ่นดิน มีผู้เข้าแข่งขันทั้งในระดับ ประถมศึกษา และ ระดับ มัธยมศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ เป็นพิธีกรในงานพร้อมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง ฯ ในครั้งนี้ด้วย ....จ.ท.หญิง ชิตชญา ฯ ถ่ายภาพ / จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ฯ..รายงาน
   
. . . เมื่อวันที่ (๑๘ ก.ย.๕๗) น.ท.คงชนะ เทศหริ่ง และ น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข รับมอบหมายจาก พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ หน.วส.๙๒๑ ฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณแหล่งน้ำหนองเกาะ ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และดำเนินการโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ อบต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยที่นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นายอำเภอหล่มเก่า มาเป็นประธานในการเปิดงานในพิธี..ส.ต.มนตรี ฯ ถ่ายภาพ/รายงาน
   
   
   
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 18 ก.ย.2557- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8