หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . . เมื่อวานนี้ (๘ ต.ค.๕๗) พันเอก ประสิทธิ์ เติมชาติ หน.วส.๙๒๑ ฯ และ คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเปิดการแข่งขันเรือยาว อำเภอหล่มเก่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งประเภท ๓๐ ฝีพาย ทีมหญิง , ทีมผสมชายหญิง , ทีมชาย และ ประเภททีมหน่วยงาน ๑๒ ฝีพาย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๘ ต.ค.๕๗ ถึง ๑๐ ต.ค.๕๗ โดยมี นาย นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ฯ นอกจากนี้คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ได้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงทั้งพิธีเปิด และพิธีปิดงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗ ... ส.อ.ชยากรพัฒน์ ฯ , จ.ท.หญิง ชิตชญา ฯ ถ่ายภาพ / จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ฯ รายงาน ..
   
เจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมงานประกันสังคม
เมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๗ พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. มอบให้ น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข ร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี ๒๕๕๗จ.เพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม โรงแรมณัติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โดยมี นาง สุชาดา ชี้เจริญ ประกันสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาระกิจงานประกันสังคมที่ถูกต้อง ให้กับนายจ้าง ลูกจ้างผุ้ประกันตน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะขอบข่ายความคุ้มครองและพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อให้แรงงานทั้งในและนอกระบบ เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น .... ส.อ.ชยากรพัฒน์ ฯ ถ่ายภาพ / จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ฯ ...รายงาน
   
   
   
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 9 ต.ค.2557- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8