หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

รอง หน.วส.๙๒๑ฯ ร่วมงานแถลงข่าว....
. . . เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๗ พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. มอบให้ น.ท.อนุสรณ์ คุณกระมุท ร.น. รอง หน.วส.๙๒๑ ฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม และแถลงข่าวการแข่งขันจักรยาน "ปั่นวัดใจไหว้พ่อขุน" (Tour of Lomsak)ครั้งที่ ๑ ณ เวทีหอนาฬิกา ถนนคนเดินไทหล่ม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดย นาย กิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหล่มสัก ร่วมด้วย พ.ต.ท.วชิระ โลหะเวช รอง ผู้กำกับการป้องกันปราบปรามหล่มสัก , นาย วีรศักดิ์ ชูกิตติพงษ์ รอง ประธานชมรมจักรยานหล่มสัก และ นาย ประทีป สืบสุรีย์กุล ตัวแทนผู้ประกอบการ ซึ่งงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามที่ว่าการ อ.หล่มสัก แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑.) ประเภท A เสือหมอบ ระยะทาง ๘๐ กม. ๒.) ประเภท B เสือภูเขา ระยะทาง ๘๐ กม. ๓.) ประเภท VIP เสือหมอบและเสือภูเขา ระยะทางไม่เกิน ๑๕ กม. ค่าสมัคร VIP ๑,๐๐๐ บาท , ทั่วไป ๕๐๐ บาท จุด strat เริ่มที่ หน้าโรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก ถึง พระใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ ถนนสาย สระบุรี - หล่มสัก เป็นจุดกลับรถ เข้าสู่เส้นชัยที่ หน้าโรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก ...ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (หน้างาน) , ที่กองการศึกษา เทศบาลหล่มสัก หรือ www.thaimtb.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056 - 701060 ต่อ 239 / คุณ ไพฑูรย์ ฯ โทร 086-9389886 ...จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ บัวงาม รายงาน...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 18 ต.ค.2557- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8