หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

เจ้าหน้าที่วส.๙๒๑ ฯ ร่วมกิจกรรม วันปิยมหาราช
. . . เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๗ พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. มอบให้ น.ท.อนุสรณ์ คุณกระมุท ร.น. รอง หน.วส.๙๒๑ ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยมหาราช ร่วมกับ ข้าราชการ รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วน ณ หอประชุม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ...ส.อ.ชยากรพัฒน์ ฯ - ถ่ายภาพ / จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ฯ ..รายงาน
   
. . . วันนี้(๒๔ ต.ค.๕๗) พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.) และคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ ฯ ร่วมกันลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน ณ อาคารสำนักงาน วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ....
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 24 มิ.ย.2557- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8