หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . .. คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ทอดกฐินสามัคคี ๒๔ - ๒๕ ต.ค.๕๗ ณ วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี พันเอก ประสิทธิ์ เติมชาติ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(หน.วส.๙๒๑สนภ.๕ นทพ.) - คุณ อำพร เติมชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร (ภรรยา) เป็นประธานในการถวายผ้ากฐิน ซึ่งทางวัดบรรพตยอดฟ้าวนารามจะนำเงินดังกล่าวไปสร้างศาลาการเปรียญ ได้ยอดเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๓๒๙ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)..จ่าอนุพงษ ์ฯ , ส.อ.ชยากรพัฒน์ ฯ , จ.ท.หญิง ชิตชญา ฯ ถ่ายภาพ / จ่า พัฒนพงษ์ ฯ ..รายงาน
   
เจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ยิงปืนประจำปี ๒๕๕๗
. . .. เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๗ คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำโดย พ.อ.ประสิทธิ เติมชาติ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ฝึกทำการยิงปืนประจำปี ทั้งปืนสั้น และปืนยาว เพื่อความคุ้นเคย ตามนโบายของผู้บังคับบัญชา โดยได้รับความร่วมมือพร้อมทั้งสนับสนุน อุปกรณ์ - สนามยิงปืน จาก กรมทหารม้าที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่ กองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ..ส.อ.ชยากรพัฒน์ฯ ถ่ายภาพ / จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ฯ .. รายงาน
   
   
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 31 ต.ค.2557- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8