หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . . . วันนี้ (๖ พ.ย.๕๗) คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ นำโดย น.ท. อนุสรณ์ คุณกระมุท ร.น. รอง หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ร่วมพิธีบวงสรวงและเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราด เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมทั้งสนันสนุนการถ่ายทอดเสียงในพิธีดังกล่าว ณ อนุสรณ์เมืองราด บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในงานมีการบวงสรวง - วางพวงมาลาสักการะพ่อขุนผาเมือง ของหน่วยงานราชการต่างๆใน อ.หล่มสัก , การแสดงจาก รร.หล่มสักวิทยาคม และการรำแขบลาน เป็นต้น พร้อมทั้งถ่ายทอดเสียงพิธีดังกล่าวในระบบ AM.972 KHz. และ FM.99 MHz. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ ฯ อีกด้วย ภาคกลางคืน น.ท.หญิงกชพรรณ เป็นสุข ร่วมเป็นกรรมการ ในการประกวดนางนพมาศงานลอยกระทง โดยมี นาย ดิเรก ถึงฝั่ง สปช. เป็นประธาน .. ส.อ.ชยากรพัฒน์ ถ่ายภาพ / จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ฯ .. รายงาน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 6 พ.ย.57- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8