หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  โดยสำนักงานพัฒนาภาค ๕  จัดโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.นทพ.
. . . หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  โดยสำนักงานพัฒนาภาค ๕  จัดโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.นทพ.  รุ่นที่ ๓๔ (๑/๕๘)   ซึ่งมีเยาวชนจาก จ.เพชรบูรณ์  จำนวน ๒ โรงเรียน คือโรงเรียนเพชรวิทยาคม  และ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  โรงเรียนละ ๒๐ คน และโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น  ๑๐๐  คน  เข้ารับการฝึกอบรม  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ พ.ย.๕๗   ณ   ค่ายฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท.  บ้านคลองดินดำ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ...........
   
เจ้าหน้าที่วส.๙๒๑ ฯ จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
. . . . เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๗ พันเอก ประสิทธิ์ เติมชาติ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ( หน.วส.๙๒๑สนภ.๕ นทพ.)และคณเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (วส.๙๒๑สนภ.๕ นทพ.)ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในบริเวณพื้นที่ ของหน่วยฯ พร้อมทั้ง ร่วมกันบริจาคโลหิต ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า(ส่วนขยาย) อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ส.อ.ชยากรพัฒน์ ฯ , จ.ท.หญิง ชิตชญา ฯ ถ่ายภาพ / จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ฯ .. รายงาน
   
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 1 ธ.ค.2557- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8