หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

เจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมกิจกรรม ๕ ธ.ค.๕๗

. . . เมื่อวานนี้(๕ ธ.ค.๕๗) คณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.)นำโดย พันเอก ประสิทธิ์ เติมชาติ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า , ร่วมลงนามถวายพระพร ฯ , วางพานพุ่มสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ พร้อมทั้งร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ฯแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับทุกภาคส่วนในช่วงค่ำเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ณ ที่ว่าการ อ.หล่มสัก และ ที่ว่าการ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ....ร.ท.อัญชัญ ฯ , ร.ต.ธนชัย ฯ ,จ.ส.ต.อนุพงษ์ ฯ , ส.อ.ชยากรพัฒน์ ฯ , จ.อ.หญิง สุภาวดี ฯ ,จ.ท.หญิง ชิตชญา ฯ , ส.ต.มนตรี ฯ .. ถ่ายภาพ / จ.พัฒนพงษ์ ฯ รายงาน ......

   
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 6 ธ.ค.2557- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8