หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . . คณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(วส.๙๒๑สนภ.๕ นทพ.)นำโดย พันเอก ประสิทธิ์ เติมชาติ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (หน.วส.๙๒๑สนภ.๕ นทพ.)จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ"ลูกทุ่ง นทพ." ๑๙-๒๐ ธ.ค.๕๗ ณ โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี แบ่งการแข่งขันเป็น ได้แก่ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี และประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗ เป็นรอบคัดเลือก โดยเฉพาะในวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๗ เป็นรอบชิงชนะเลิศได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น อ.คม ทัพแสง (ผู้แต่งเพลง วอนลมเกี่ยวใจและอีกหลายงานเพลง) , คุณครู สลา คุณวุฒิ (นักแต่งเพลงดังหลายงานเพลง)และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก จ.อุบลราชธานี ร่วมตัดสิน โดยเฉพาะ คุณครู สลา คุณวุฒิ ได้ขับร้องเพลง และแนะนำเทคนิคต่างๆในการขับร้องเพลงอีกด้วยและขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่าย เช่น วงดนตรีหน่วยเฉเพาะกิจทหารพรานที่ ๒๓ , เครื่องเสียง จาก คุณหมอ ธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณะสุข อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ , คณะกรรมการตัดสินการประกวด , คณะครู รร.บ้านกลาง และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นพค.๕๖)

. . . .. ในโอกาสเดียวกันนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.) นำโดย พันเอก อัครภณ ทองสุทธิ์ ผู้บังคับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ผบ.นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.) ได้ส่งมอบโครงการที่ นพค.๕๖ฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาหลายโครงการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานีให้กับผู้นำท้องถิ่น เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนอีกด้วย...ส.ท.มนตรีฯ ถ่ายภาพ / จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ฯ รายงาน...

   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 20 ธ.ค.2557- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8