หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

บก.ทท.โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์
. . . เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๕๗ กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.)โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์ ดำเนินงานโดย สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.) ร่วมกับ เทศบาลเมืองหล่มสัก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของ ปวงชนชาวไทย ในงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.หล่มสัก ด้วยการจัดชุดการแสดงของนักเรียน ๓ โรงเรียน ๖ ชุด ประกอบด้วย รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล / รร.เทศบาลบ้านสักงอย / และวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก ในชุดฟ้อนสาวไทหล่ม/ฟ้าห่มดิน/รำเทิดพระเกียรติ เพลง " พ่อ " / รำตังหวาย / ทำดีเพื่อพ่อ / และ องค์เดียวในโลก....
   
. . . เริ่มแล้ว งานเทศกาล เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง วันนี้ (๒๙ ธ.ค.๕๗) คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนผาเมือง และ พิธีเปิดงานเทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๗ ถึง ๒ ม.ค.๕๘ ณ บริเวณ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมกันนี้ ได้มีการถ่ายทอดเสียงพิธีดังกล่าว โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. อีกด้วย .จ.ท.หญิง ชิตญา ฯ ...ถ่ายภาพ / จ.พัฒนพงษ์ ฯ รายงาน...
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 29 ธ.ค.2557- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8