หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . . วันนี้ (๖ ม.ค.๕๗) เวลา ๐๙๐๐ น. พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ หน.วส.๙๒๑ ฯ ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ของเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งยศให้แก่ นาย ประวิทย์ จันทร์อ่อน ลูกจ้าง วส.๙๒๑ เป็น “สิบตรี” ณ บริเวณอาคารสโมสร วส.๙๒๑ ฯ โดยมีคณะนายทหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมในพิธีดังกล่าว หลังจาก หน.วส.๙๒๑ ฯ ได้ทำการประดับเครื่องหมายยศให้กับ ส.ต.ประวิทย์ จันทร์อ่อนแล้ว พร้อมกันนี้ หน.วส.๙๒๑ ฯ ได้กล่าวให้โอวาทถึงแนวทางการปฏิบัติงาน จากนั้นหลังเสร็จพิธี ฯ คณะนายทหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก... จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ฯ ถ่ายภาพ / ดีเจ.หนุ่ม เมืองนารายณ์..รายงาน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 4 มิ.ย.2557- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8