หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . . วานนี้ (๑๐ ม.ค.๕๘ )สถานีวิทยุ ๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณ สนามหน้าสำนักงาน วส.๙๒๑ ฯ เพื่อให้เด็กได้เล่นเกมส์ , ตอบปัญหาชิงรางวัล , มีการมอบของขวัญ , จักรยาน และสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน , การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงลูกทุ่งแบ่งเป็น ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี และประเภทประชาชนทั่วไป , การจำหน่ายสินค้าราคาถูก รวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก-เยาวชน เช่น การแสดง รถถัง , ปืนใหญ่ , รถหุ้มเกราะ จาก ม.พัน ๒๘ , การแสดงอาวุธ จากสถานีรายงานอากาศภูหมันขาว กองทัพอากาศ , การนวดสมุนไพร จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า , การบริการตัดผมชาย จาก กศน.หล่มสัก เป็นต้น โดยมี น.ท.อนุสรณ์ คุณกระมุท ร.น. รอง หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ นาง ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้ถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุ ๙๒๑ ฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐ น. ซึ่งมีผู้มาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก .....จ.ท.หญิง ชิตญา ฯ , ส.ท.มนตรี ฯ ถ่ายภาพ / จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ ฯ รายงาน ...
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 11 ม.ค.2558- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8