หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง๙๒๑ ฯ มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว
. . . เมื่อ ๔ ก.พ.๕๘ คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(วส.๙๒๑สนภ.๕นทพ.) นำโดย พันเอก ประสิทธิ์ เติมชาติ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(หน.วส.๙๒๑สนภ.๕ นทพ.)เดินทางไปมอบผ้าห่มจำนวน ๓๐๐ ผืนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะภัยหนาว ที่ บ้านห้วยผักกูด ตำบลศิลา และ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ...ส.อ.ชยากรพัฒน์ ฯ ถ่ายภาพ../จ.พัฒนพงษ์ ฯ รายงาน ...
   
สถานีวิทยุ ๙๒๑ ฯ ครบรอบ ๓๓ ปี
. . . สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ ฯ ครบรอบ ๓๓ ปี วานนี้(๕ ก.พ.๕๘) พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนา วส.๙๒๑ ฯ โดยเริ่มสักการะพระพุทธรูปบริเวณกองรักษาการ , การบวงสรวงสักการะศาลพระภูมิของหน่วย ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูปกระทำพิธี ณ อาคารสโมสร วส.๙๒๑ฯ พร้อมกันนี้ได้เชิญคณะนายทหาร เป็นตัวแทน ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และรับประทานอาหารร่วมกัน....ส.อ.ชยากรพัฒน์ ฯ ถ่ายภาพ../จ.พัฒนพงษ์ ฯ รายงาน ...
   
   
   
   
   
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 6 ก.พ.2558- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8